Vores Børn's logotype

Vores Børn

Family & Parenting · Copenhagen, Denmark

Print materiale

Praktisk information om annoncering i Egmont Publishing's magasiner og ugeblade.

Praktisk information om aflevering af annoncer
Annoncer, der skal trykkes i Egmonts magasiner, skal være i PDF-format og leveres til os via vores annonceportal, Simple AD: http://simplead.egmont.dk

De væsentligste krav til annoncen er følgende:
 • Annoncen skal laves i PDF-version 1.4.
 • Billedopløsningen skal være mindst 300 dpi i trykstørrelsen.
 • Hvis annoncen indeholder spotfarver eller Pantone, bliver de automatisk konverteret til CMYK.
 • Sort tekst mindre en 24 pt, skal være ren sort .
 • Såfremt annoncen indeholder en QR-kode, skal denne laves i ren sort.
 • Der må ikke være lag i PDF-dokumentet.
 • Alle skrifter skal være inkluderet.
 • Konvertering fra RGB til CMYK skal foretages med ISOcoated_v2_300_eci.icc.
 • Annoncen skal leveres med hjørnemærker og 5 mm beskæring.
 • Al tekst og billedvigtige elementer skal placeres min. 10 mm indenfor det beskårne format.

 • Specielt for dobbeltsiders annoncer i perfect bounded magasiner: Såfremt et billede går ind over midten bør der tages højde for, at billedet forskydes ca. 2,5 mm (og 5 mm hvis annoncen skal placeres på side 2-3) på hver side af ryggen.
Ghent Workgroup, der vedligeholder magasinannoncespecifikationerne har en lang række beskrivelser og hjælpefiler, som gør det enklere at lave gode PDF-dokumenter. Alt sammen kan findes og downloades på gwg.org. Vi anbefaler kraftigt, at du downloader de settingsfiler, der passer til dine programmer – typisk en joboption til InDesign - dette vil sikre, at langt hovedparten af de ovenstående krav til PDF-annoncen automatisk følges.
Det er vigtigt, at du som det første sikrer dig, at du har installeret icc-profilen ISOcoated_v2_300_eci.icc til cmyk-konvertering. Her kan du downloade en pakke med standardprofiler fra eci, herunder ISOcoated_v2_300_eci.icc.

OBS! Al tekst i annoncer til RUM International udgivelser skal være engelsk.

Advertorials / Annoncer der kan forveksles med redaktionelt indhold

Alle advertorials og annoncer, der kan forveksles med redaktionelt indhold, skal markeres tydeligt med ordet ANNONCE. 
Tydeligt vil sige skrevet med versaler og fed/bold skrift i tilstrækkelig stor størrelse. 

På højresider skal markeringen placeres i øverste højre hjørne, og på venstre sider skal markeringen placeres i øverste venstre hjørne af annoncen.

Dobbeltsider skal markeres med ordet ANNONCE på både højre- og venstresiden.

Egmont Publishing A/S forbeholder sig ret til at påføre ordet ANNONCE på annoncer, der kan forveksles med redaktionelt indhold.
Såfremt markeringen ANNONCE på en annonce fremstår utydelig, forbeholder Egmont Publishing A/S sig ret til at ændre fonten.

Print

 • Specifications
 • Print
  • Print materiale
  • Advertorials / Annoncer der kan forveksles med redaktionelt indhold
  • Products
Click the button on products to create an inquiry